Μαρτυρίες εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε μαρτυρίες εκπαιδευτικών για τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική πράξη, από δράσεις, δραστηριότητες, ή πρακτικές που εφαρμόστηκαν, ή και γενικότερες εκτιμήσεις που αναδύθηκαν από την εμπειρία τους.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Μαρτυρίες εκπαιδευτικώνsort descending Νομός υλοποίησης Συνεργαζόμενοι φορείς
Πρακτικές για την αντιστάθμιση εκπαιδευτικών ευκαιριών των παιδιών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε κοινωνικές μειονότητες. Θεσσαλονίκη Σύλλογος Γονέων, Υπηρεσίες του Δήμου, Δίκτυο Αλληλεγγύης, ιδιώτες με οικονομική επιφάνεια, Σύλλογος Διδασκόντων.
Πρακτικές για την αντιστάθμιση εκπαιδευτικών ευκαιριών, τη βελτίωση επίδοσης και τον εμπλουτισμό των εμπειριών των παιδιών Θεσσαλονίκη
Πρακτικές για την αντιστάθμιση εκπαιδευτικών ευκαιριών, τον εμπλουτισμό των εμπειριών των παιδιών Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογος Διδασκόντων.
Πρακτικές αντιμετώπισης οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών των μαθητών και προγράμματα κοινωνική ευαισθητοποίησης Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, ιδιωτικοί φορείς
Πρακτικές αντιμετώπισης των δυσκολιών των γονέων Αττική Υπηρεσίες του Δήμου, Πανεπιστήμιο, Παιδικά Χωριά SOS
Πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων σίτισης των μαθητών και των οικογενειών τους Αττική Μ.Κ.Ο "Αποστολή"
Πρακτικές για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων των γονέων του σχολείου. Αττική Σύλλογος γονέων, Υπηρεσίες του Δήμου,Σύλλογος Διδασκόντων
Πρακτικές για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε πολιτιστικές δράσεις Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, ιδιωτικοί φορείς
Πρακτικές για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε υλικές απαιτήσεις του σχολείου/διδακτικές επισκέψεις Αττική Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού
Πρακτικές για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους Αττική Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Κηδεμόνων, Υπηρεσίες του Δήμου
Πρακτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των παιδιών σε μαθησιακό επίπεδο
Πρακτικές για την οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, Εκκλησία, Υπηρεσίες του Δήμου
Πρακτικές για την οικονομική υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, Ίδρυμα Νιάρχος, Υπηρεσίες του Δήμου, τοπική κοινωνία
Πρακτικές ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στήριξης Αττική Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μ.Κ.Ο)
Πρακτικές κοινωνικής ευαισθητοποίησης των μαθητών του σχολείου Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, "Νοιάζομαι και Δρω" (ΜΚΟ Δεσμός, ϊδρυμα Λαμπράκη, Ίδρυμα Μποδοσάκη)
Πρακτικές προσωπικής κινητοποίησης του Διευθυντή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στο σχολείο. Θεσσαλονίκη
Πρακτικές συνεργασίας και ενημέρωσης των γονέων για θέματα διευκόλυνσης της οικογένειας Θεσσαλονίκη
Πρακτικές υποστήριξης των γονέων του σχολείου (σχολή γονέων, πρόγραμμα συμβουλευτικής) Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου μάθησης
Πρακτικές ψυχικής υποστήριξης των μαθητών του σχολείου και των γονέων τους Αττική Σύλλογος Διδασκόντων, υπηρεσίες του Δήμου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
Πρόγραμμα με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου Αττική Υπηρεσίες του Δήμο και Εφημερίδα των Συντακτών

Pages