Πρακτικές για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους

Δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σίτισης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Κηδεμόνων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

«Για τη σίτιση, όπως σου είπα, κάναμε μια επιτροπή αλληλεγγύης γονείς – μαθητές, εεε… γονείς και εκπαιδευτικούς. Πέντε εκπαιδευτικούς και πέντε – έξι γονείς, αφού καταγράψαμε πρώτα όλα τα παιδιά που είχαν ανάγκη, ποια δεν ψώνιζαν. Ναι επί δέκα μέρες. Καθόμασταν και παρατηρούσαμε, ποια δεν ψωνίζουν από το κυλικείο, ποια φορούν ρούχα … τέτοια, ποια δεν έχουν μαζί τους πρωινό, ποια δεν έχουν,  δηλαδή  τα παρατηρήσαμε επί δέκα μέρες και τα καταγράψαμε. Μετά αρχίσαμε και απευθυνθήκαμε, αφού κάναμε την επιτροπή, και είπαμε ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, αυτά τα … τι κάνουμε; Κάνουμε έναν οργανωμένο Σύλλογο Διδασκόντων και ένα συμβούλιο με τους γονείς εε… απευθυνθήκαμε στα τοπικά μαγαζιά – σουπερμάρκετ τα οποία ανταποκρίθηκαν, μπορώ να πω με πολύ έτσι ευχαρίστηση, και μας έδιναν από φαγητά, χυμούς, κουπόνια για να παίρνουμε ότι χρειαζόμαστε και έβλεπες τις μαμάδες ερχόντουσαν το πρωί φτιάχναν τα σάντουιτς, τα βγάζαμε σε ένα ξεχωριστό, ξεχωριστό μεγάλο μπολ που ήταν δίπλα στο κυλικείο και τα δίναμε με διακριτικό τρόπο γιατί έμπαιναν όλα τα παιδιά στη σειρά ήξερε το παιδάκι ότι θα έρθει να το πάρει, είχα μιλήσει εγώ με τη κυλικειάρχη και ερχόταν το παιδί και το έπαιρνε μέσα από το κυλικείο. Με διακριτικό τρόπο».
«Το κομμάτι της σίτισης το αντιμετωπίσαμε, παράλληλα συνδέοντας τις οικογένειες, τις οικογένειες με το κοινωνικό παντοπωλείο. Με το κοινωνικό παντοπωλείο…το κοινωνικό παντοπωλείο είναι του Δήμου. Του Δήμου είναι το κοινωνικό παντοπωλείο.  Το οποίο είναι  για τις οικογένειες τις άπορες. Τους καλέσαμε,  τους μιλήσαμε και τους στείλαμε και παίρνουν και τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπωλείο. Έτσι θεωρώ ότι λύσαμε ως ένα βαθμό το πρόβλημα αυτό το επισιτιστικό και μέσα στο σχολείο που είχαμε αναλάβει και με την οικογένεια. Σας είπα από πέρυσι πλέον αυτό το πείραμα το δικό μας έγινε και δημοτική πλέον αρχή, υιοθέτησε τον τρόπο αυτό και σιτίζουμε αυτή τη στιγμή 130 παιδιά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία  του… σε μια καθημερινή βάση με φαγητό. Το οποίο φαγητό το τρώνε στο σχολείο».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Κηδεμόνων, Υπηρεσίες του Δήμου
Νομός υλοποίησης: 
Αττική