Για Εκπαιδευτικούς

Από αυτό το σημείο μπορείτε να αναζητήσετε υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος TOCSIN. Το υλικό συνίσταται από παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων σχολείων, ενημέρωση για εξωσχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις επιμόρφωσης, φορείς υποστήριξης, θέματα νομοθεσίας, και άλλο υλικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Το υλικό είναι στοχευμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες εκπαιδευτικών, μαθητών, και σχολείων, όπως αυτές προέκυψαν από την έρευνα που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος TOCSIN.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) αναζήτηση της κατηγορίας υλικού που σας ενδιαφέρει από το μενού πλοήγησης, στο πλαίσιο πάνω δεξιά
β) αναζήτηση ανάλογα με το περιεχόμενο, επιλέγοντας κάποια από τις “Λέξεις Κλειδιά” στο πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το πεδίο «Σύνθετη Αναζήτηση» όπου μπορείτε να αναζητήσετε περιεχόμενο στις διαφορετικές ενότητες υλικού.