Επιδόματα

Ειδική Εκπαίδευση

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.Παρέχει πληροφορίες για Παράλληλη στήριξη, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική γονέων  και τη σχετική με την Ειδική Εκπαίδευση Νομοθεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας είναι όσες έχουν μετεβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικονομικά αδυνάτων, η κοινωνική κατοικία, η χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωφελούς χαρακτήρα Σωματείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής-ενημέρωσης-πληροφόρησης  αναφορικά με:
•   θέσεις εργασίας ιδιωτικού τομέα (κυρίως μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου) 
•   προκηρύξεις τακτικού και εποχικού προσωπικού 
•   προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης 
•   τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αποστολή μέσω e-mail ή fax, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη επιλογής προσωπικού) 
•  προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης