ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Υπηρεσίες υποστήριξης και προσφοράς υλικού σε σχολεία και οικογένειες.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ. Κέντρο: 2313 313.600 Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄12 Τ.Κ. 56123
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Ψυχολογική υποστήριξη
Ιατρική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Υλικοτεχνικά
Τρόφιμα / Σίτιση
Ιατροφαρμακευτικά
Χρηματοδότηση
Εκπαιδευτική βοήθεια