Ευάλωτες ομάδες

«Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών»

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου: http://61elementary.blogspot.gr/2009/12/1-grundtvig-velar-lisboa.html  υπάρχει ο σύνδεσμος «Ενημέρωση μονογονεικών οικογενειών» που οδηγεί σε αναρτήσεις – μεταξύ άλλων - σχετικά και με τα «επιδόματα των μονογονεικών οικογενειών» (Παροχές από το κράτος, Τα επιδόματα, Η περίθαλψη και η βοήθεια για στέγη και εργασία, Οικονομική ενίσχυση.

Ειδική Εκπαίδευση

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.Παρέχει πληροφορίες για Παράλληλη στήριξη, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική γονέων  και τη σχετική με την Ειδική Εκπαίδευση Νομοθεσία

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies.Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University)

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies, Desk Review Paper for UNICEF’s Conference on “Children and Poverty: Global Context, Local Solutions, Alberto Minujin and Enrique Delamonica (Division of Policy and Planning, UNICEF), Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University).
Το άρθρο εξετάζει την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε πολιτικές γενικής αντιμετώπισης της φτώχειας, τον εντοπισμό των φτωχών παιδιών, τη δραστηριοποίηση κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον εντοπισμό των φτωχών παιδιών και στην υιοθέτηση πολιτικών για τη μείωση του φαινομένου, τις ειδικές συνθήκες για τα κορίτσια, το ρόλο των δικαιωμάτων στην προσέγγιση των πολιτικών έναντι της φτώχειας. Επιπλέον, εξετάζονται διάφορες έννοιες σχετικά με την παιδική φτώχεια και χαρτογραφούνται πολιτικές για την αντιμετώπισή της. Διαπιστώνεται πως τα θέματα των παιδιών δεν λαμβάνονται υπόψιν στις πολιτικές ενάντια στη φτώχεια, αλλά και η τάση υιοθέτησης μιας δικαιωματικής προσέγγισης από διάφορες οργανώσεις στον εντοπισμό φτωχών παιδιών. Τέλος, κάποιες κυβερνήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών για τη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τα Κέντρα στήριξης Ρομά αποτελούν μετεξέλιξη των γνωστών μας Ιατροκοινωνικών κέντρων τσιγγάνων που πλέον με την ΚΥΑ 814/2011, μετατρέπονται σε κέντρα στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων με κύρια κατεύθυνση:

1.      Την απασχόληση των Ρομά

2.      Την προώθηση της κοινωνικής Οικονομίας και των συνεταιρισμών

3.      Την προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (με επικέντρωση στα παιδιά και τις γυναίκες)

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014, επιμ. Γ. Γόλλιος. Α. Λιάμπας, Π. Παυλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής της βόρειας Ελλάδας. Διερευνώνται οι επιπτώσεις της Κρίσης στους εκπαιδευτικούς (μισθοί, εκπαιδευτική διαδικασία), στις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Χαραβιτσίδης Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Καταγραφή και ανάλυση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας που μια ομάδα δασκάλων πέτυχε στο 132ο σχολείο της Γκράβας. Σε ένα σχολείο από αυτά που λέμε υποβαθμισμένα της Αθήνας, με μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταναστών, μια ομάδα εκπαιδευτικών, δρώντας συλλογικά και παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών, πετυχαίνει την ισότιμη ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο βιβλίο αυτό – απόρροια της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής του στο ΑΠΘ- ο Πέτρος Χαραβιτσίδης,  δάσκαλος αυτού του σχολείου, επεξεργάζεται αναστοχαστικά την εμπειρία αυτή, εντάσσοντάς την καταρχήν στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα και στην διεθνή συζήτηση για την σχολική αποτελεσματικότητα.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Pages