Ερευνητική ομάδα

H ερευνητική ομάδα του έργου Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Ανισοτήτων, TOCSIN, αποτελείται από πέντε Εταίρους.

 • Το Εργαστήριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΘΕΠ-ΠΘ), το οποίο αποτελεί το συντονιστή φορέα του Έργου. Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Καθ. Δόμνα Κακανά, πρώην μέλος ΔΕΠ του Π.Θ. και νυν μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ.
  >> Ερευνητική ομάδα

 • Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ) με Επιστημονικούς Υπεύθυνους την Αναπ. Καθ. Αλεξάνδρα Ανδρούσου και τον Επικ. Καθηγ. Βασίλη Τσάφο.
  >> Ερευνητική ομάδα

 • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (ΠΤΝ-ΠΔΜ), με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθ. Σοφία Αυγητίδου.
  >> Ερευνητική ομάδα

 • Την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρό της, Καθ. Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη.
  >> Ερευνητική ομάδα

 • Το Social Research Science Institute του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας (SSRI-UoI) με Επιστημονική Υπεύθυνη τη Διευθύντριά του, Dr. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
  >> Ερευνητική ομάδα