Επιστημονική ομάδα SSRI-UoI

Dr. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, Επιστημονική Υπεύθυνη