Ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα πατώντας εδώ.