Δημοσιεύσεις

Kakana, D., Roussi – Vergou, C.J., Mavidou, A., Garagouni – Areou, F., Manoli, P., Theodosiou, S., Chatzopoulou, K., Androusou, A., Tsafos, V. & Avgitidou, S. (2017). Mapping the impact of economic crisis on Greek education: Teachers' views and perspectives. International Journal of Humanities and Social Sciences, 7(3). 

Avgitidou, S. Likomitrou, S., Kominia, E., Alexiou, V., Androusou, A., Kakana, D., Tsafos, V., Kousaxidis, K. (2017). Principals’ views of the effects of socio-economic crisis on primary education. Menon. Journal of Educational Research, 4, ISSN: 1792-8494.

Ανδρούσου, Α., Τσάφος, Β., Βουβουσίρα, Σ., Κουμιανάκη, Μ., Φάκου, Α., Χαραβιτσίδης, Π., Αυγητίδου, Σ., Κομίνια, Ε., & Κακανά, Δ. (2017). Ο ρόλος των σχολείων και οι στρατηγικές δράσης των εκπαιδευτικών την περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης:  ποιοτική έρευνα στον νομό Αττικής. Νέα Παιδεία, 161, σ.34.

Αυγητίδου, Σ., Κομίνια, Ε., Λυκομήτρου, Σ., Αλεξίου, Β., Ανδρούσου, Α., Κακανά, Δ., Τσάφος, Β., & Κουσαξίδης, Κ. (2016). Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5, 172-185. doi: http://dx.doi.org/10.12681/hjre.10784

Τσιτσελίκης, Κ. (2016, 25 Μαΐου). Τα δικαιώματα του παιδιού κατά την περίοδο της κρίσης. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα "Παιδί, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονομική κρίση". Θεσσαλονίκη.

Voulgari, I., Androusou., A., Tsafos, V., Avgitidou, S., & Kakana, D. (2016). Teacher and school support confronting social inequalities: using a digital platform. Paper presented at the 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 4-6 July, doi: 10.21125/edulearn.2016

Κακανά, Δ., Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μανώλη, Π., Μαβίδου, Α., Ρούση-Βέργου, Χ., Χατζοπούλου, Κ., Ανδρούσου, Α., Αυγητίδου, Σ., & Τσάφος, Β. (2016). Το πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 78-102.

Androusou, A., Augitidoy, S., Kakana, D., Tsafos, V., &  Rousi-Vergou, C. (2016). Financial Crisis and Social Inequalities in Primary Education: Issues, Impacts and Compensatory Educational Interventions. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο ISCAR 2016. Ρέθυμνο.