Δημοσιότητα

Τσιτσελίκης, Κ. (2016, 25 Μαΐου). Τα δικαιώματα του παιδιού κατά την περίοδο της κρίσης. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα "Παιδί, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονομική κρίση". Θεσσαλονίκη.

Κακανά, Δ., Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μαβίδου, Α., Μανώλη, Π., Ρούση-Βέργου, Χ., & Χατζοπούλου, Κ. (2016, 25 Μαΐου). Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα "Παιδί, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονομική κρίση". Θεσσαλονίκη.

Αυγητίδου, Σ., Λυκομήτρου, Σ., Κομίνια, Ε., & Αλεξίου, Β. (2016, 25 Μαΐου). Τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα "Παιδί, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονομική κρίση". Θεσσαλονίκη.

Voulgari, I., Androusou., A., Tsafos, V., Avgitidou, S., & Kakana, D. (2016). Teacher and school support confronting social inequalities: using a digital platform. Paper presented at the 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 4-6 July, doi: 10.21125/edulearn.2016.

Κακανά, Δ., Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μανώλη, Π., Μαβίδου, Α., Ρούση-Βέργου, Χ., Χατζοπούλου, Κ., Ανδρούσου, Α., Αυγητίδου, Σ., & Τσάφος, Β. (2016). Το πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 78-102.

Androusou, A., Augitidoy, S., Kakana, D., Tsafos, V., &  Rousi-Vergou, C. (2016). Financial Crisis and Social Inequalities in Primary Education: Issues, Impacts and Compensatory Educational Interventions. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο ISCAR 2016. Ρέθυμνο.