Ερευνητική ομάδα Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Καθ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος