Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης


Kαθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει εργαστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και σε αποστολές εκδημοκρατισμού και δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρατήρησης εκλογών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΑΣΕ και τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει διδάξει στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης. Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και συν- διευθυντής της Σειράς μελετών του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων. Πρόσφατη δημοσίευση μονογραφίας: Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant Newcomers, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2012. Ερευνητής ή συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, μειονοτήτων και μετανάστευσης από το 1997.