Ερευνητική ομάδα ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ

Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Επιστημονική Υπεύθυνη
Επίκ. Καθηγητής Βασίλης Τσάφος, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Στεφανία Βουβουσίρα
Ηρώ Βούλγαρη
Μαρία Κουμιανάκη
Αιμιλία Φάκου
Πέτρος Χαραβιτσίδης