Αιμιλία Φάκου


Η Αιμιλία Φάκου είναι διορισμένη Νηπιαγωγός, πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Κοινωνική Δικαιοσύνη και Εκπαίδευση» στο Intistute of Education του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου (2002) και είναι Διδάκτωρ toy Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015). Αντλώντας από το έργο του Bourdieu και του Bernstein, η διατριβή της διερευνά τις ταξικές διαφοροποιήσεις των οικογενειακών μορφωτικών πρακτικών και της σχέσης που αναπτύσσουν οι γονείς με το σχολείο. Εργάζεται 10 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση και από το 2008 συνεργάζεται συστηματικά με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του πανεπιστημίου Αθηνών ως επόπτρια των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητριών/των καθώς και στην οργάνωση και την εμψύχωση βιωματικών εργαστηριών στο πλαίσιο θεματικών εβδομάδων στο ίδιο τμήμα (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, Κοινωνικές Ανισότητες στην Εκπαίδευση). Εργάστηκε ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσής Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικών. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα στη σχέση οικογένειας-σχολείου, και την ποιοτική έρευνα.