Αλεξάνδρα Ανδρούσου


Η Αλεξάνδρα Ανδρούσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει στην Αθήνα και στο Παρίσι και η διδακτορική της διατριβή είναι στις Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Ψυχολογία (Sorbonne - Paris V). Από το 1997 είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής που διευθύνει το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», μια μακρόχρονη και πολλαπλή παρέμβαση στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και της κοινότητας με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης (www.museduc.gr). Από το 2003 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Μεταπτυχιακή Θεματική ενότητα «Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από θέματα μειονοτήτων και εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών.
Συμμετέχει συστηματικά στο Δίκτυο Πρακτικών ασκήσεων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι συνεπιμελήτρια σε δύο βιβλία «Πολιτισμική Ετερότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα: προκλήσεις για την εκπαίδευση», Αθήνα, Μεταίχμιο, 2011 (σε συνεργασία με τη Νέλλη Ασκούνη) και «Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: θεωρία, πράξη, έρευνα», ηλεκτρονική έκδοση ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ και Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής. http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2865 και συγγραφέας του «Πώς σε λένε;” Διεργασίες μιας Επιμορφωτικής Παρέμβασης στη Μειονοτική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2005. Ασχολείται επίσης με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται είτε σε παιδιά (παιδαγωγική βαλίτσα “Εγώ κι εσύ, εδώ κι εκεί”, “Ο Σεβντάς του σεντουκιού”) είτε σε εκπαιδευτικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2190