Στεφανία Βουβουσίρα


Η Στεφανία Βουβουσίρα είναι απόφοιτη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. Από το 2004 εργάζεται ως μόνιμη νηπιαγωγός στη δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, επί σειρά ετών (2008 – έως σήμερα) συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών ως επόπτρια των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητριών/τών. Επιπρόσθετα, από το 2008 έως το 2011 ήταν βοηθός στο φροντιστήριο: Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών, στο πλαίσιο του μαθήματος: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με διδάσκουσα τη Νέλλη Ασκούνη, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική της εμπειρία αφορά στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»/ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (2013) καθώς και στη συμμετοχή της στην έρευνα: «Η συγκρότηση και η εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών». Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ, 2013). Επιπλέον έχει συμμετάσχει ως εμψυχώτρια βιωματικών εργαστηρίων στο πλαίσιο θεματικών εβδομάδων στο Τ.Ε.Α.Π.Η. (Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική & Κοινωνικές Ανισότητες στην Εκπαίδευση) και έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσής Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη καθώς και σε ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε σχέση με τις εικαστικές τέχνες στην εκπαίδευση. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και της παιδικής ηλικίας, στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην προσχολική ηλικία, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της φωτογραφίας στην σχολική τάξη, την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών, κτλ. Τέλος, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.