Ηρώ Βούλγαρη


Ηρώ Βούλγαρη – Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Έχει αποκτήσει πτυχίο Παιδαγωγικής από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση από το University of Leeds, UK, (M.Ed. Information Technology, Multimedia and Education), και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης, και την εφαρμογή Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως το University College London, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, και εταιρίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και υποστηρικτής τεχνολογίας. Έχει εμπειρία σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας, και στη διαχείριση και το συντονισμό έργων. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις σχετίζονται με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση, τη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, τις κοινωνικές και μαθησιακές διαστάσεις των εικονικών κόσμων, τις εικονικές κοινότητες, τη συνεργατική μάθηση, και την επικοινωνία και συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστή.