Πέτρος Χαραβιτσίδης


Ο Πέτρος Χαραβιτσίδης είναι διορισμένος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διευθυντής στο 132ο Δ.Σ. Αθηνών. Έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων και Διεθνών Σπουδών). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, και διδάκτορας του ιδίου τμήματος στον τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο» που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.