Βασίλης Τσάφος


Ο Βασίλης Τσάφος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1989-2004), ως Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2004-2008) και ως Λέκτορας (σύμβαση 407) στον Παιδαγωγικό Τομέα του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στην ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν την θεωρία διδασκαλίας, τις σπουδές του Αναλυτικού Προγράμματος, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική έρευνα. Έχει συγγράψει βιβλία (Από την Διδασκαλία στην Έρευνα: Η εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης, Αθήνα: Σαββάλας (2003) [με την Ε.Κατσαρού], Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο, Αθήνα: Μεταίχμιο (2004) και Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο, Αθήνα: Μεταίχμιο (2014)) και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών, τον ρόλο τους στην ανάπτυξη των ΑΠ και την εκπαιδευτική έρευνα δράσης.