ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας είναι όσες έχουν μετεβιβασθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ιδίως, η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικονομικά αδυνάτων, η κοινωνική κατοικία, η χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωφελούς χαρακτήρα Σωματείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελείται από τα εξής τμήματα: Κοινωνικής Αρωγής, Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού, Εποπτείας και Ελέγχου, Προνοιακών Επιδομάτων, Ψυχολογικής Υποστήριξης,  Κοινωνικής Πρόνοιας Λαγκαδά & Διοικητικού - Οικονομικού και Μηχανοργάνωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109 , Περιοχή Κέντρο, ΤΚ 56 410, Τηλέφωνο 1555, Email: dkpron@nath.gr
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Ψυχολογική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Ρούχα
Τρόφιμα / Σίτιση