Πρακτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των παιδιών σε μαθησιακό επίπεδο

Οι πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζουν κάποια παιδιά ως προς τη συμπεριφορά ή τη μείωση των επιδόσεων τους στα μαθήματα σχετίζονται με δράσεις όπως:
(1) Συνεργασία με το Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών λόγω κακών συνθηκών στο οικογενειακό περιβάλλον,
(2) Αιτήματα σε αρμόδιους φορείς (π.χ. αίτημα προς το Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου, για επίσκεψη της κοινωνικού λειτουργού σε οικογένειες του σχολείου, με σκοπό την αναζήτηση αιτιών για τις χαμηλές επιδόσεις των παιδιών και των συνθηκών διαβίωσης στο οικογενειακό περιβάλλον,

(3) Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε οικογένεια από την υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να ανταποκριθούν τα παιδιά στα μαθήματα και να μην αναλαμβάνουν  το ρόλο της μητέρας στην καθαριότητα του σπιτιού,

(4) Ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, πάνω σε βασικά γνωστικά αντικείμενα - μαθηματικά και γλώσσα (με τη μορφή συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών), με σκοπό την ολοκλήρωση της εργασίας των μαθητών στο σχολείο και τον περιορισμό των επιπτώσεων της φτώχειας στην επίδοση των παιδιών.
«Εντοπίστηκαν διάφορες δυσκολίες κυρίως μαθησιακού και συμπεριφορικού τύπου στους μαθητές και ψάχνοντας συστημικά, ανιχνεύοντας το πλαίσιο το οικογενειακό, εντοπίστηκαν πάρα πολλά προβλήματα και φτώχειας και παραμέλησης κτλ κτλ. Τέτοιες περιπτώσεις τις παραπέμπουμε μετά την πρώτη προσέγγιση τη δική μας, όπου θεωρούμε απαραίτητο στην κοινωνική λειτουργό και σε υποστήριξη από την ψυχολόγο το δήμου στο Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης. Είναι υπό την εποπτεία το δήμου. Έχει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,  αυτοί εποπτεύουν και τις άλλες υπηρεσίες. Δηλ το Κοινωνικό παντοπωλείο κτλ, συντονίζουν την όλη προσπάθεια. Και όποιος ζητάει βοήθεια. όπως εμείς ας πούμε καλή ώρα. Εγώ ζήτησα, έστειλα σε 3 περιπτώσεις την κοινωνική λειτουργό, στο σπίτι, γιατί θεωρήσαμε ότι το όλο οικογενειακό περιβάλλον δεν ήταν το καταλληλότερο για τους μαθητές, με την έννοια ότι έρχονταν τα παιδιά απροετοίμαστα στο μάθημα, ότι μερικές φορές μου λέγαν ότι «δεν έφαγα σήμερα κύριε» . Θέλοντας λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο σπίτι, μετά από έγγραφο δικό μου στην υπηρεσία του δήμου, πήγε η κοινωνική λειτουργός μας κοινοποίησε και την έκθεση που έκανε σχετικά …έχει δείξει βεβαίως και έχει δείξει. Ας πούμε ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, διαπιστώνουμε βελτίωση στην ικανότητα της οικογένειας να χειριστεί ορισμένα πράγματα, γιατί η κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε στη μια περίπτωση, ότι το σπίτι ήταν παρατημένο τελείως. Πιάτα άπλυτα, τα παιδιά… η μεγαλύτερη αδερφή που είναι στην Δ΄ τάξη, έπαιρνε ρόλους της μητέρας για τον μικρότερο αδερφό της. Βοηθούσε η ίδια σε πολλές δουλειές που δε θα έπρεπε. Σύμφωνα με την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού.  Μετά από συντονισμό των όλων προσπαθειών, είδαμε , την τελευταία φορά που πήγε η κοινωνική λειτουργός, μου ανέφερε ότι είδε σαφώς βελτίωση. Το σπίτι μπήκε σε μια τάξη. Μάλιστα ο δήμος έστειλε και μια κυρία, να βοηθάει στην καθαριότητα του σπιτιού».