Πρακτικές ψυχικής υποστήριξης των μαθητών του σχολείου και των γονέων τους

Δράσεις με στόχο την ψυχική υποστήριξη των μαθητών/τριών του σχολείου αλλά και των οικογενειών τους με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και με τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
«Έχουμε συνεργασία κυρίως με τον Δήμο, Ο Δήμος έχει ψυχολόγους, υπάρχει ακόμα και το ΕΚKΑ που είναι μια  και ιδιωτική και δημόσια έτσι δομή, κοινωνική δομή που έχει κοινωνικούς λειτουργούς , έχει ψυχολόγους και προσπαθήσαμε οι άνθρωποι και γονείς, όχι μόνο παιδιά αλλά και γονείς οι οποίοι έχρηζαν μιας ψυχικής υποστήριξης  να τους φέρουμε σε επαφή……Υπάρχει μια καινούργια δομή που λέγεται ΕΔΕΑΥ ανά τέσσερα πέντε σχολεία  έχουν μια ψυχολόγο».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Σύλλογος Διδασκόντων, υπηρεσίες του Δήμου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
Νομός υλοποίησης: 
Αττική