Πρακτικές συνεργασίας και ενημέρωσης των γονέων για θέματα διευκόλυνσης της οικογένειας

Οι πρακτικές με στόχο τη συνεργασία και την ενημέρωση των  γονέων για δράσεις που υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεικό τους ρόλο αλλά και στις σχέσεις τους με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, όπως:
(1) Οργάνωση Σχολής Γονέων με πρωτοβουλία του διευθυντή (συναισθηματική υποστήριξη των γονέων και βελτίωση της ψυχολογία τους - απαλλαγή από το άγχος και τα μειονεκτικά συναισθήματα για τις όποιες δυσκολίες, παροχή κατευθύνσεων, ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς φορείς, θετική ανταπόκριση γονέων στη βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες)
(2) Αιτήματα σε αρμόδιους φορείς (για παροχή υπηρεσιών από ειδικό παιδαγωγό ψυχολόγο στις συναντήσεις με τους γονείς, προγραμματισμένα μια φορά την εβδομάδα, με εισηγήσεις σε συγκεκριμένα θέματα).
«Λειτούργησα σχολή γονέων τα 2 τελευταία χρόνια και απευθύνθηκε πραγματικά στις καρδιές των γονέων, με αποτέλεσμα να τους απελευθερώσει, να τους απαλλάξει από αυτό το άγχος και την ντροπή, τις όποιες δυσκολίες. Τους έδινε κατευθύνσεις, να απευθυνθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες, να ενημερώσουν το διευθυντή του σχολείου, να ενημερώσουν το δάσκαλο, δεν είναι ντροπή να είναι κανείς φτωχός. Όλοι μας φτωχοί είμαστε. Και βοηθήθηκε σημαντικά. Καλούσαμε κάποιον να μιλήσει, έρχονταν προγραμματισμένα μια φορά την εβδομάδα, ειδικός παιδαγωγός ψυχολόγος με εισηγήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είδα πραγματικά ότι έγινε ενημέρωση, γινόταν συζήτηση, και έβλεπες μετά μια διαφορετική στάση. Εγώ το εισέπραξα, έχω άμεση εμπειρία».

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη