Πρακτικές για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε πολιτιστικές δράσεις

Πρακτικές  για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε υλικές απαιτήσεις του σχολείου σχετικά με πολιτιστικές εκδηλώσεις (δωρεάν παραστάσεις στον χώρο του σχολείου, μείωση εξόδων, χορηγίες)
«Προσπαθούμε να υπάρξει μια πολιτιστική  δράση στο σχολείο  το οποίο δεν επιβαρύνει οικονομικά τα παιδιά. Προχθές έγινε για παράδειγμα… καλούμε θεατρικές ομάδες οι οποίες, από επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίες αφιλοκερδώς προσφέρουν θεατρικές παραστάσεις  στο χώρο του σχολείου. Ή κάποια προγράμματα τα οποία τα παιδιά επιβαρύνονται μόνο με τη μετάβαση. Δεν επιβαρύνονται με κάποιο εισιτήριο για να συμμετέχουν εκεί, επίσης υπήρξε, υπήρξαν περιπτώσεις χορηγιών όπου κάποιοι άνθρωποι μας αγόραζαν 70 – 80 εισιτήρια για μια πολιτιστική δράση…..που είχε κάποια προγράμματα κι όλα αυτά και μας τα διέθεταν ως χορηγία στο σχολείο για να πάνε τα παιδιά εκεί δωρεάν. Προσπαθούσαμε δηλαδή μέσω αυτών των καταστάσεων  να αντιμετωπίσουμε». 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, ιδιωτικοί φορείς
Νομός υλοποίησης: 
Αττική