Πρακτικές υποστήριξης των γονέων του σχολείου (σχολή γονέων, πρόγραμμα συμβουλευτικής)

Λειτουργία προγράμματος συμβουλευτικής γονέων με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας, Δια Βίου μάθησης
«Πιστοποιητικό επιμόρφωσης ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής  σε εξειδικευμένα θέματα, 25 ωρών, από το Ίδρυμα Νεολαίας, Δια Βίου μάθησης. Σχολή γονέων. Πολύ ενδιαφέρον…Πέρσι, πέρσι είχαμε 60 γονείς που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ολοκληρωμένα, απογευματινή ώρα. Εεεε….Συμβουλευτική γονέων σε σχέση με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο γονέας με το παιδί στο σχολείο. Από απλά ζητήματα καθημερινότητας μέχρι πιο σύνθετα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Μπορείς να … αυτό ήταν μια αναζήτηση που την κάναμε εμείς μέσα από το Δια Βίου Μάθησης».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Σύλλογος Διδασκόντων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου μάθησης
Νομός υλοποίησης: 
Αττική