Πρακτικές ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στήριξης

Πρακτικές ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στήριξης με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μ.Κ.Ο)
« Έρχονται εδώ από το δίκτυο (για τα Δικαιώματα του Παιδιού) και φυλλάδια μοιράζουμε στους γονείς για τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο σταθμό Λαρίσης και για την αίθουσα στην Αλκαμένους. Οι γονείς ενημερώνονται. Και φυλλάδια ενημερωτικά τους δίνονται ότι μπορούν εκεί τα παιδιά να έχουν αυτό κι αυτό κι αυτό. Ή στο σταθμό Λαρίσης υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες: υπάρχει ψυχολόγος, υπάρχει γιατρός, υπάρχει κοινωνική λειτουργός, υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες».
 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μ.Κ.Ο)
Νομός υλοποίησης: 
Αττική