Βιβλιογραφία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε κείμενα ή αναφορές σε επιστημονικά άρθρα, μελέτες, εκθέσεις και αναφορές, άρθρα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, που αφορούν την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση συναφών θεμάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Βιβλιογραφίαsort descending
OECD, (2011). Education Policy Advice for Greece. Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing.
Pugh, G., (2010). Improving outcomes for young children: can we narrow the gap? Early Years, 30:1, 5-14.
Re-examining Beliefs about Students in Poverty, Paul C. Gorski
Ridge, T. (2009). Living with poverty: A review of the literature on children’s and families’ experiences of poverty. Department for Work and Pensions. Research Report No 594.
Shafiq, N., Μ., (2010). The Effect of an Economic Crisis on Educational Outcomes: An Economic Framework and Review of the Evidence. Current Issues in Comparative Education, v12 n2. P.p. 5-13.
Sutton, L., et al. (2007). A child’s-eye view of social difference. Joseph Rowntree Foundation.
Sylva, Κ., (2014). The role of families and pre-school in educational disadvantage, Oxford Review of Education, 40:6, 680-695.
Teacher and school support confronting social inequalities: using a digital platform (Iro Voulgari, Alexandra Androusou, Vassilis Tsafos, Sofia Avgitidou, Domna Kakana)
The costs of child poverty for individuals and society (Julia Griggs, Robert Walker)
The Effects of Poverty on Children (Jeanne Brooks-Gunn, Greg J. Duncan)
Tomuletiu, E., Pop, A., David, D., Solovastru, A., & Buicu ,G. (2011). The impact of the world financial crisis on Romanian educational system. Case study on teachers' professional motivation. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1497–1501.
Towards a New Concept of Educational Planning, and How To Improve It In Practice. Benavides Ilizaliturr, Luis G.; Arredondo R., Vicente
Wetzel, K., Mertens, A., Röbken, H., (2012). How does the economic crisis affect the psychological well-being? Comparing college students and employees. Research in Higher Education Journal. Vol.18, p.p 39-48.
Αλεξίου, Σ., 2012, Στάσεις και πεποιθήσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών στο θέμα της οικονομικής κρίσης. Μια ποιοτική προσέγγιση. 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Αντιλήψεις των Παιδιών του Δημοτικού Σχολείου για την Οικονομική Κρίση
Βιβλιογραφικές Αναφορές της εργασίας: Αντιλήψεις των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού για την οικονομική κρίση (Σ. Μαγαλιού)
Ζαρώτης, Α., (2012). Η φτώχεια στη σύγχρονη Ελλάδα . Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.
Η Γονική Εμπλοκή των Αλλοδαπών υπό την Οπτική των Νηπιαγωγών, Δ. Κοντογιάννη, Β. Οικονομίδης
Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης
Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.

Pages