Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια γύρω από την ιδέα της ευαλωτότητας και της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως κλάδος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το συμφέρον του παιδιού, πυρήνας της προστασίας αυτής, πλήττεται μέσα στις συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανάσχεσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του παιδιού δεν μπορεί να συζητηθεί πέρα και έξω από το στενό περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου