Βιβλιογραφία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε κείμενα ή αναφορές σε επιστημονικά άρθρα, μελέτες, εκθέσεις και αναφορές, άρθρα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, που αφορούν την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση συναφών θεμάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Βιβλιογραφίαsort descending
Κυριατζή, Α., (2015). Οι προσπάθειες της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης κατά την περίοδο της κατοχής. Ηλεκτρονικό περιοδικό Τμήματος Θεολογίας. Vol 3, No 2, σ.σ. 31-52.
Ντολιοπούλου, Ε. Σ., (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Τεύχος 3, σ.σ 97-125.
Ντολιοπούλου, Ε., Σ., (2013). Aντιλήψεις νη̟πίων για την οικονομική κρίση: Μια μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, Τόμος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129.
Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της (Έλση Ντολιοπούλου)
Οικονομική Κρίση και Σχολείο: Κριτική – Προτάσεις (Μ. Μαγαλιού)
Σκλάβος, Δ., (2014). Οικονομική κρίση και τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία
Συνήγορος του Παιδιού (2012). Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών
Χτίζοντας Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Pages