Ντολιοπούλου, Ε. Σ., (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Τεύχος 3, σ.σ 97-125.

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό, με τη χώρα μας να εμφανίζει όλο και ψηλότερα ποσοστά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζονται πληροφορίες για το τι είναι η φτώχεια γενικά και η παιδική ειδικά, πώς την αντιλαμβάνονται τα παιδιά και πώς τα επηρεάζει, τι επιπτώσεις έχει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και προτείνονται ορισμένοι τρόποι για την πρόληψη και τη μείωσή της.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο