Βιβλιογραφία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε κείμενα ή αναφορές σε επιστημονικά άρθρα, μελέτες, εκθέσεις και αναφορές, άρθρα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, που αφορούν την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση συναφών θεμάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Βιβλιογραφίαsort ascending
Χτίζοντας Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης
Συνήγορος του Παιδιού (2012). Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών
Σκλάβος, Δ., (2014). Οικονομική κρίση και τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία
Οικονομική Κρίση και Σχολείο: Κριτική – Προτάσεις (Μ. Μαγαλιού)
Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της (Έλση Ντολιοπούλου)
Ντολιοπούλου, Ε., Σ., (2013). Aντιλήψεις νη̟πίων για την οικονομική κρίση: Μια μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, Τόμος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129.
Ντολιοπούλου, Ε. Σ., (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Τεύχος 3, σ.σ 97-125.
Κυριατζή, Α., (2015). Οι προσπάθειες της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης κατά την περίοδο της κατοχής. Ηλεκτρονικό περιοδικό Τμήματος Θεολογίας. Vol 3, No 2, σ.σ. 31-52.
Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.
Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης
Η Γονική Εμπλοκή των Αλλοδαπών υπό την Οπτική των Νηπιαγωγών, Δ. Κοντογιάννη, Β. Οικονομίδης
Ζαρώτης, Α., (2012). Η φτώχεια στη σύγχρονη Ελλάδα . Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.
Βιβλιογραφικές Αναφορές της εργασίας: Αντιλήψεις των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού για την οικονομική κρίση (Σ. Μαγαλιού)
Αντιλήψεις των Παιδιών του Δημοτικού Σχολείου για την Οικονομική Κρίση
Αλεξίου, Σ., 2012, Στάσεις και πεποιθήσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών στο θέμα της οικονομικής κρίσης. Μια ποιοτική προσέγγιση. 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου
Wetzel, K., Mertens, A., Röbken, H., (2012). How does the economic crisis affect the psychological well-being? Comparing college students and employees. Research in Higher Education Journal. Vol.18, p.p 39-48.
Towards a New Concept of Educational Planning, and How To Improve It In Practice. Benavides Ilizaliturr, Luis G.; Arredondo R., Vicente
Tomuletiu, E., Pop, A., David, D., Solovastru, A., & Buicu ,G. (2011). The impact of the world financial crisis on Romanian educational system. Case study on teachers' professional motivation. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1497–1501.
The Effects of Poverty on Children (Jeanne Brooks-Gunn, Greg J. Duncan)
The costs of child poverty for individuals and society (Julia Griggs, Robert Walker)

Pages