Μαρτυρίες εκπαιδευτικών

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε μαρτυρίες εκπαιδευτικών για τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική πράξη, από δράσεις, δραστηριότητες, ή πρακτικές που εφαρμόστηκαν, ή και γενικότερες εκτιμήσεις που αναδύθηκαν από την εμπειρία τους.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Μαρτυρίες εκπαιδευτικώνsort descending Νομός υλοποίησης Συνεργαζόμενοι φορείς
Χορηγίες για την κάλυψη αναγκών του σχολείου Θεσσαλονίκη Τράπεζα Millennium
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων (πρόγραμμα συμβουλευτικής) Αττική Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Διδασκόντων, Υπουργείο Παιδείας

Pages