Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων (πρόγραμμα συμβουλευτικής)

Υλοποίηση Προγράμματος υποστήριξης και συμβουλευτικής των γονέων με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων
«Μέχρι πέρυσι λειτουργούσε μία σχολή γονέων, αυτή βοήθησε τους γονείς που πραγματικά ενδιαφέρονταν, λειτουργούσε από το Υπουργείο Παιδείας ήταν, γίνονταν διάφορες από την Εκπαίδευση Ενηλίκων και γίνονταν δύο ή τρεις Σχολές στην περιοχή άρα απόγευμα Παρασκευής ερχόταν μία εκπαιδεύτρια και κουβέντιαζε διάφορα θέματα μαζί τους ήταν μέσω Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αυτό για τρία χρόνια, από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ήταν και έβγαιναν τα προγράμματα και έκαναν αίτηση οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Διδασκόντων, Υπουργείο Παιδείας
Νομός υλοποίησης: 
Αττική