Χορηγίες για την κάλυψη αναγκών του σχολείου

Χορηγία για κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό(παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών) από την Τράπεζα Millennium.
 «Δηλ. ας πούμε τώρα, βγάλαν μια προκήρυξη για εξοπλισμό στα σχολεία. Εμείς δόξα το Θεό το λέω, είτε από το σύλλογο γονέων είτε από διάφορες ενοχλήσεις που έχω κάνει εγώ σε τράπεζες σε τέτοια, έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει τον εξοπλισμό, το θεωρώ καλό για το σχολείο. Έχουμε το εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο ο σύλλογος γονέων εξόπλισε. Έχουν πάρει τα laptop, υπολογιστές μες στα γραφεία μας τους έδωσε η τράπεζα κάποια στιγμή, ναι, αυτοί αποσύρουν κάθε τόσο, κάνουν ανανέωση εξοπλισμού, εντάξει για εμάς είναι όμως υπέρ αρκετά γατί δεν έχουμε απαιτήσεις ιδιαίτερες και συνήθως τα δουλεύουμε με ελεύθερο λογισμικό».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τράπεζα Millennium
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη