Δημοτικό

Δράσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των μαθητών και των οικογενειών τους

Δράσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με ζητήματα σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης και ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικούς φορείς στήριξης μέσα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων σε συνεργασία με δημόσιους και άλλους φορείς.
 

Πρακτικές για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων των οικογενειών

Πρακτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των γονέων σχετικά με σχολικά είδη, σίτιση μαθητών μέσα από πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων, Συλλόγου Γονέων σε συνεργασία με δημόσιους φορείς.

Πρακτικές αντιμετώπισης οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών των μαθητών και προγράμματα κοινωνική ευαισθητοποίησης

Πρακτικές αντιμετώπισης των οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών μέσα από  πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και των γονέων σε συνεργασία και με ιδιωτικούς φορείς σχετικά με είδη σίτισης, ένδυσης, σχολικά είδη καθώς και προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Πρακτικές για την οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών τους

Οικονομική και ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους  που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, την Εκκλησία, δημόσιους φορείς ή μέσα από προσωπικές πρωτοβουλίες.

Πρακτικές για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων των γονέων του σχολείου.

Οικονομική στήριξη των οικογενειών σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Σύλλογο Διδασκόντων, δημόσιους φορείς ή μέσα από προσωπικές πρωτοβουλίες: π.χ. κάλυψη βασικών αναγκών τροφής, ένδυσης σε οικογένειες.

Pugh, G., (2010). Improving outcomes for young children: can we narrow the gap? Early Years, 30:1, 5-14.

This article explores the considerable developments in both early years policy and in the provision of services for young children in England since 1997, noting the role that such services have had in informing the broader Every child matters agenda. Many challenges remain, however, not least the numbers of children and families who still live in poverty and the continuing gap between those children who do well and those who do not. In examining how this gap can be narrowed, through intervention and support during the early years, the work of the Narrowing the Gap project is described, a project that continues with the Centre for Excellence and Outcomes in Children’s Services (C4EO). Whilst high‐quality early years services provide a very positive start in life for young children, reducing inequality remains the key priority.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Mouza, A.M., & Souchamvali, D., (2015). Effect of Greece’s New Reforms and Unplanned Organizational Changes on the Stress Levels of Primary School Teachers. SocialIndicatorsResearch. p.p 1-14, SpringerNetherlands.

As a result of the global economic crisis, a number of new policies have been implemented in Greece’s public sector including salary and benefit reductions, redundancies, relocations, and performance assessments using the forced distribution method. To determine the effects of newly imposed legal and operational rules on stress, valid responses from 367 primary teachers were selected. Socioeconomic and working variables such as Sex, Age, Work Experience, Educational Level, Working Status, Type of Employment, Salary, Teaching Class, and the Number of Students in the Class room were initially considered. Logistic regression was applied given that perceived stress (i.e., the dependent variable) was identified as a binary variable. It was found that occupational insecurity is higher in teachers who receive low salaries, teach more than one grade, and do not hold a managerial position. Those who teach lower grades and classes with higher numbers of students feel more anxious because of performance appraisals using the forced distribution method. It was also found that permanent teachers and those on low salaries feel more stressed because of the reduction of salary and benefits. This study reveals that the factors increasing perceived stress under unplanned organizational changes are related to work variables and exogenous factors that teachers cannot control. These factors are the reduction of wages, job insecurity, and assessments using the forced distribution method. Further proposals are cited regarding the factors that may buffer the effects of teachers’ stress and insecurity.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Διαπολιτισμικές δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης από το 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

Τρεις δράσεις από το 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου με στόχο την επεξεργασία ζητημάτων πολιτισμικής  ετερότητας, αποδοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Pages