Δημοτικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο)
Δήμου Θερμαϊκού.

Ο Δήμος Θερμαϊκού μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής για ανάπτυξη πολιτικών στα θέματα Παιδείας, διοργανώνει την Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία (Κοινωνικό Φροντιστήριο) η οποία έχει ως σκοπό την προσθετή διδακτική στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας, ιδίως αυτών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα παρακολούθησης οποιασδήποτε μορφής ενισχυτικής διδασκαλίας, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται μόνο προς αυτούς.

Οικονομική Κρίση και Σχολείο: Κριτική – Προτάσεις (Μ. Μαγαλιού)

Άρθρο της Μ. Μαγαλιού στο e-lesxi που βασίζεται στην εργασία της ίδιας "Αντιλήψεις μαθητών της Ε' και Στ' τάξης για την οικονομική κρίση"
Το παρόν κείμενο παρουσιάζει συνοπτικά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη ζωή των παιδιών και στο σχολείο. Με αφορμή μια ερευνητική εργασία με το ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, το Μάρτιο του 2014, όσον αφορά τις αντιλήψεις των μαθητών Ε και ΣΤ τάξης για την οικονομική κρίση αναφέρονται σύντομα τα ευρήματα και παρουσιάζεται η σημερινή σχολική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί με τις πολιτικές των μνημονίων. Εστιάζει   επίσης τόσο στον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του «σχολείου την εποχή της κρίσης» όσο και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν μπορούν να παρακάμψουν ή να αγνοήσουν τις συνέπειες της κρίσης, μέσα κι έξω από το σχολείο, αφού βρίσκονται σε συνάρτηση με την σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών. Εκφράζονται σκέψεις και προτάσεις για το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο (ιεραρχικό μοντέλο λειτουργίας, ανταγωνισμός, αναλυτικό πρόγραμμα, εντατικοποίηση, κλπ) και καταθέτει προβληματισμούς και προτάσεις για τον επαναπροσανατολισμό του ρόλου του σχολείου στη σημερινή συγκυρία, την επανεξέταση των παιδαγωγικών πρακτικών, τη δημοκρατική λειτουργία, την κριτική ανάγνωση της πραγματικότητας, τη συνειδητή συλλογική εργασία της σχολικής κοινότητας, την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων που πρέπει να  χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση και υπεράσπιση της δημοκρατίας και την κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου

Αντιλήψεις των Παιδιών του Δημοτικού Σχολείου για την Οικονομική Κρίση

Άρθρο της Σ. Μαγαλιού και του Ν. Χανιωτάκη με θέμα: «Αντιλήψεις των μαθητών του δημοτικού σχολείου για την οικονομική κρίση». Από τα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με τίτλο «Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία», που οργάνωσε το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (31/10 - 1/11 2014) (σελ. 1454-1458).

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Πρακτικές για την εξασφάλιση καλών σχέσεων των παιδιών

Οι πρακτικές για την εξασφάλιση καλών σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά αφορούν την υιοθέτηση δράσεις εκτόνωσης της επιθετικής / αποκλίνουσας συμπεριφοράς και περιορισμού των ατυχημάτων στα διαλείμματα: π.χ. μουσικά διαλείμματα, καλλιτεχνικές δράσεις, σχοινάκι, γωνιές  με κινητές βαλίτσες βιβλιοθήκης με κόμικς και περιοδικά περιβαλλοντικές δράσεις, παραδοσιακά παιχνίδια και παίξιμο μουσικών οργάνων, όπως λύρα και μπουζούκι.

Πρακτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των παιδιών σε μαθησιακό επίπεδο

Οι πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζουν κάποια παιδιά ως προς τη συμπεριφορά ή τη μείωση των επιδόσεων τους στα μαθήματα σχετίζονται με δράσεις όπως:
(1) Συνεργασία με το Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών λόγω κακών συνθηκών στο οικογενειακό περιβάλλον,

Πρακτικές συνεργασίας και ενημέρωσης των γονέων για θέματα διευκόλυνσης της οικογένειας

Οι πρακτικές με στόχο τη συνεργασία και την ενημέρωση των  γονέων για δράσεις που υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεικό τους ρόλο αλλά και στις σχέσεις τους με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, όπως:
(1) Οργάνωση Σχολής Γονέων με πρωτοβουλία του διευθυντή (συναισθηματική υποστήριξη των γονέων και βελτίωση της ψυχολογία τους - απαλλαγή από το άγχος και τα μειονεκτικά συναισθήματα για τις όποιες δυσκολίες, παροχή κατευθύνσεων, ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς φορείς, θετική ανταπόκριση γονέων στη βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες)

Πρακτικές προσωπικής κινητοποίησης του Διευθυντή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στο σχολείο.

Ο διευθυντής κινητοποιήθηκε προκειμένου να αξιοποιήσει την παιδοψυχολόγο στο σχολείο του, μέσα από μια διαδικασία εργασιών που θα έδιναν βοηθητικά στοιχεία για τους μαθητές (παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων, ανίχνευση του ιστορικού του μαθητή, ενημέρωση και συνεργασία με τους  εκπαιδευτικούς) με στόχο την υποστήριξη των μαθητών σε ψυχολογικό επίπεδο και σε επίπεδο βελτίωσης της συμπεριφοράς του.

Pages