ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δωρεάν δημιουργική απασχόληση παιδιών τις απογευματινές ώρες.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Δημιουργική απασχόληση