Δράσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των μαθητών και των οικογενειών τους

Δράσεις κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με ζητήματα σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης και ενημέρωσης των γονέων για κοινωνικούς φορείς στήριξης μέσα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων σε συνεργασία με δημόσιους και άλλους φορείς.
 
«Ειδικά ο Σύλλογος δασκάλων, που είχα στο σχολείο, είχε μάθει να δουλεύει με αυτά τα προβλήματα….. Αλλά ήταν μία δουλειά που μπορούσε να αξιοποιηθεί και κάναμε διάφορα πράγματα. Εγώ έχω καταλάβει ότι για να δουλέψεις σε ένα σχολείο πρέπει να έχεις ένα πλάνο. Να ξέρεις καταρχήν τι σχολείο είναι. Να έχεις ένα σχέδιο δράσης, που να το έχουν φτιάξει οι τρεις ομάδες του σχολείου (παιδιά, γονείς, δάσκαλοι) και να το μοιράζονται μεταξύ τους και αυτό το σχέδιο να περιλαμβάνει βασικούς τομείς δράσης. Ένα πρώτο είναι η υγεία, ένα δεύτερο οι παιδαγωγικές πρακτικές, ένα τρίτο τα πολιτιστικά, ένα άλλο, το θέμα του διαπολιτισμικού σχολείου… και κάναμε διάφορες δράσεις ενταγμένες σε αυτούς τους άξονες. Αυτό το μοντέλο για μένα μπορούσε να είναι ένα μόνιμο μοντέλο. Το πώς φροντίζεις ένα σχολείο. Τι κάνεις. Πρέπει να έχει βασικές αρχές λειτουργίας».
«Επίσης, φροντίσαμε πολύ την επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών. Οι γονείς αυτοί δεν είχαν πρόσβαση στην επικοινωνία. Δεν ξέραμε πού θα πάνε να κάνουν τα εμβόλια. Πού θα βρουν υπηρεσίες. Τι προσφορές υπάρχουν από τον δήμο. Και κάναμε πολλά πάνω σε αυτό. Επίσης, φροντίσαμε τη σίτιση των παιδιών από πολλούς φορείς… Δήμος, σύλλογοι, πρόγραμμα σίτισης, ΜΚΟ κτλ. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή με όλους αυτούς και να δημιουργήσω γέφυρες. Και επίσης και ο Σύλλογος δασκάλων και Γονέων, κυρίως στις γιορτές. Για την υγεία επίσης. Δεν είχαν πληροφορία και πρόσβαση. Προσπαθήσαμε να τους ενημερώνουμε εμείς. Αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο. Αξιοποιήσαμε και εθελοντές γονείς. Και στη συντήρηση του σχολείου. Μπήκαμε σε προγράμματα του δήμου για αθλητικές δραστηριότητες και άλλα πράγματα».
«Το Πανεπιστήμιο με το πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων. Κάναμε πολλές δράσεις. Με το ΚΕΘΕΑ. Με ΜΚΟ. Με το νοσοκομείο Σωτηρία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Το Ινστιτούτο Πρόληψης. Η ΒΑΒΕΛ για μικρό χρονικό διάστημα, με δραστηριότητες για τα παιδιά».

Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Πανεπιστήμιο (Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων), ΚΕΘΕΑ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, νοσοκομείο Σωτηρία, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, Ινστιτούτο Πρόληψης, ΜΚΟ ΒΑΒΕΛ
Νομός υλοποίησης: 
Αττική