Αντιμετώπιση κρίσης

Ντολιοπούλου, Ε., Σ., (2013). Aντιλήψεις νη̟πίων για την οικονομική κρίση: Μια μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, Τόμος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129.

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας σχετικά με το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 160 μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης δημοτικών σχολείων μιας μεσαίου μεγέθους πόλης της περιφέρειας. Οι μαθητές αρχικά απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις αντιλήψεις τους για την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, κλήθηκαν να  ορίσουν και να νοηματοδοτήσουν την οικονομική κρίση μέσα από δύο ανοικτές ερωτήσεις, αλλά και να απαντήσουν σε 45 ερωτήσεις τύπου Likert, οι οποίες εστιάζονται στις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, τη συμπεριφορά τους, τη σχολική ζωή, τις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και την κοινωνία. Στη συνέχεια, απεικόνισαν σχεδιαστικά το πρώτο πράγμα που ερχόταν στο μυαλό τους  στο άκουσμα των λέξεων οικονομική κρίση. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε δείγμα 10 μαθητών, οι οποίες είχαν ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του προς διερεύνηση θέματος. Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει «οικονομική κρίση», προσεγγίζοντάς την κυρίως ως ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο. Φαίνεται, ακόμη, ότι από την πληθώρα των επιπτώσεων που συνοδεύουν την οικονομική κρίση οι μαθητές διακρίνουν ικανοποιητικά τις κοινωνικές, ψυχολογικές-συναισθηματικές, οικονομικές επιπτώσεις της, καθώς και τις επιπτώσεις της στη σχολική και οικογενειακή ζωή. Η ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε τις σκέψεις τους για τις ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις στους διάφορους τομείς της ζωής των ανθρώπων καθώς και τα συνεπακόλουθα συναισθήματά τους.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Ντολιοπούλου, Ε. Σ., (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Τεύχος 3, σ.σ 97-125.

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό, με τη χώρα μας να εμφανίζει όλο και ψηλότερα ποσοστά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζονται πληροφορίες για το τι είναι η φτώχεια γενικά και η παιδική ειδικά, πώς την αντιλαμβάνονται τα παιδιά και πώς τα επηρεάζει, τι επιπτώσεις έχει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και προτείνονται ορισμένοι τρόποι για την πρόληψη και τη μείωσή της.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Κυριατζή, Α., (2015). Οι προσπάθειες της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης κατά την περίοδο της κατοχής. Ηλεκτρονικό περιοδικό Τμήματος Θεολογίας. Vol 3, No 2, σ.σ. 31-52.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ «ΕΚΘΕΣΗΣ»1 ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΙΜΘ)

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Ζαρώτης, Α., (2012). Η φτώχεια στη σύγχρονη Ελλάδα . Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το φαινόμενο της φτώχειας στη σύγχρονη Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην περίοδο μετά το 2008, δηλαδή μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Η φτώχεια παρουσιάζεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο καθώς η έλλειψη χρημάτων αποτελεί μια μόνο πλευρά της. Η ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι το διάστημα 1974-2010 ο αριθμός των φτωχών στις χώρες της Ε.Ε. όχι μόνο παρουσίασε στασιμότητα αλλά και σε ορισμένες μάλιστα χώρες τα ποσοστά των φτωχών αυξήθηκαν. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών οι οποίες, μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης (2008), εμφανίζουν άνοδο στα ποσοστά των φτωχών. Ειδικότερα, το βάρος της φτώχειας επηρεάζει περισσότερο ορισμένα τμήματα του πληθυσμού της Ελλάδας όπως γυναίκες, ανήλικα παιδιά και ηλικιωμένους. Η αύξηση του αριθμού των φτωχών στην Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, αφού διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή και δυσχεραίνεται η οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη της χώρας.

Κατηγορία: 
Μελέτη

Συνήγορος του Παιδιού (2012). Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών

Αποτελέσματα της έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία: 
Μελέτη

Αλεξίου, Σ., 2012, Στάσεις και πεποιθήσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών στο θέμα της οικονομικής κρίσης. Μια ποιοτική προσέγγιση. 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε την ενδοσκοπική μελέτη του ρόλου του Κύπριου εκπαιδευτικού στο θέμα της οικονομικής κρίσης το οποίο άγγιξε πρόσφατα και την Κύπρο σε σχέση με το ρόλο της παιδαγωγικής στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Η έρευνα έθεσε συγκεκριμένα τρεις ερευνητικούς στόχους μέσα από τους οποίους προσπάθησε να εκμαιεύσει στοιχεία τα οποία και θα απαντούσαν τα εξής ερωτήματα: α. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση επηρέασε το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και ειδικότερα την ποιότητα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια; β. Πώς ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην Κύπρο επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση; γ. Με ποιούς τρόπους μπορούν οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο να συνδράμουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος επιτυγχάνοντας την έξοδο από την οικονομική κρίση;

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Wetzel, K., Mertens, A., Röbken, H., (2012). How does the economic crisis affect the psychological well-being? Comparing college students and employees. Research in Higher Education Journal. Vol.18, p.p 39-48.

Little is known about differences in the impact of economic stress on students as compared to persons holding secure job positions. Besides the macroeconomic effects, an economic downturn can also affect individual's physical health and psychological well-being (Aytaç & Rankin, 2009). Prior research showed that socio-demographic characteristics and conditions (e.g. age, gender, job status, or education) are associated with people's mental health (Hobfoll, 1998). The present study addressed two general questions: how people perceive their financial situation and their employability in the time following a financial crisis and whether or not these crisis-based appraisals of their economic standing have influence on their mental health. Of particular interest to this study was to explore these issues across occupational status (college students versus employees) and gender.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Sylva, Κ., (2014). The role of families and pre-school in educational disadvantage, Oxford Review of Education, 40:6, 680-695.

In the first volume of the Oxford Review of Education Jerome Bruner (1975) showed how the upbringing of the very young is influenced by poverty, and how different kinds of upbringing shape human development. He called the paper ‘Poverty and childhood’ and baldly stated ‘With respect to virtually any criterion of equal opportunity and equal access to opportunity, the children of the poor ... are plainly not getting as much schooling, or getting as much from their schooling as their middle-class age mates’ (p. 43). Since Bruner’s seminal paper, the developmental sciences have exploded. New insights from neuroscience, genetics and cognitive psychology have provided accounts of the developing architecture of the brain, the course of linguistic and cognitive development, and more recently the development of resilience. Most of these insights focus on the development of the child, but usually from research in the laboratory or in the context of the family. However, there is also a new literature on ways that environments outside the home can support or hinder the child’s development. This paper will attempt to integrate findings from the developmental sciences with educational research on pre-school education. The first half of the paper extends Bruner’s arguments through a discussion of possible mechanisms that underlie the link between poverty and under-achievement, especially the capacity to plan ahead. The second half of the paper focuses on the role of the ‘enabling environment’ of the pre-school in supporting the kinds of early ‘executive functions’ that will later underpin educational achievement. The paper concludes with recent findings from the ‘Effective Pre-school, Primary and Secondary Education’ research (EPPSE; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj, & Taggart, 2014) on the educational pathways of nearly 3000 English children. The findings show that high quality pre-school provided the foundation for academic learning, but the newest research shows that it also nurtured self-regulation and the executive skills needed in planning ahead.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Pugh, G., (2010). Improving outcomes for young children: can we narrow the gap? Early Years, 30:1, 5-14.

This article explores the considerable developments in both early years policy and in the provision of services for young children in England since 1997, noting the role that such services have had in informing the broader Every child matters agenda. Many challenges remain, however, not least the numbers of children and families who still live in poverty and the continuing gap between those children who do well and those who do not. In examining how this gap can be narrowed, through intervention and support during the early years, the work of the Narrowing the Gap project is described, a project that continues with the Centre for Excellence and Outcomes in Children’s Services (C4EO). Whilst high‐quality early years services provide a very positive start in life for young children, reducing inequality remains the key priority.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

OECD, (2011). Education Policy Advice for Greece. Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing.

The future of Greece’s well-being will depend on improving educational performance to boost productivity and improve social

outcomes. In the current economic context, with the need to get best value for spending, Greece must and can address inefficiencies

in its education system.

The challenges are significant. For example, Greece lags behind many OECD countries in performance on PISA, including countries

with the same or lower levels of expenditure per student as well as countries with the same and lower levels of economic development.

Salary costs per student are above the OECD average, mostly because Greek teachers have less teaching time and Greece has smaller

classes. A smaller percentage of students who enter tertiary education complete a first degree within the statutory study time than in

any other country in Europe.

Greece must take action in order to address the unsustainable cost-structure of the system and the inefficiencies that are inherent

in an outdated, ineffective centralised education structure. This must include: transforming governance and management structures,

eliminating, consolidating or merging small and inefficient units, making significantly better use of human resources, improving

quality-assurance and information systems for accountability, and establishing far more effective structures to lead and sustain the

implementation of reforms. Real change can only be achieved through persistent, consistent implementation year after year, with

careful attention to capacity building for improvement.

To address the challenges, the government has established a bold agenda and sought advice from a task force on the development

and implementation of reform proposals that reflect best practices in OECD countries. This report provides the outcomes of the work

of the task force. It presents a roadmap for how the reforms can be successfully implemented, with pointers to relevant experience in

other countries. The report stresses short-, medium-, and long-term actions that have the potential to generate efficiencies.

This report is a contribution to policy discussions in Greece. We, at the OECD, are proud to have led this effort and stand ready to

continue to help Greece to better prepare for the future.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά

Pages