Αντιμετώπιση κρίσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΟΛΟΥ

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ.
Αποτελεί υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. η οποία ασχολείται με την παραπομπή για κατάρτιση – εκπαίδευση σε συνεργαζόμενους φορείς και την τοποθέτηση σε εργασίες, ατόμων – ομάδων Κοινωνικού Αποκλεισμού.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΥ)

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ. 27 Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΥ) αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και υπάγεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σκοπός του ΚΕΔΥ, είναι η προσφορά υπηρεσιών Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των μαθητών και κυρίως αυτών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και φοιτούν από το Νηπιαγωγείο έως και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Το Κ.Δ.Α.Υ. Μαγνησίας στελεχώνουν:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

α) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Κοινωνική Υπηρεσία της Ι.Μ.Δ.
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη 152 – Γαζή
Τηλέφωνο: 24210 28833, 53987

β) ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Κάθε χρόνο, για την αντιμετώπιση ποικίλλων αναγκών, όπως βοηθήματα σε απόρους, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πληρωμή λογαριασμών, κάλυψη ενοικίων κλπ., η Μητρόπολη διαθέτει ένα σημαντικό ποσό προσπαθώντας να μειώσει τα προβλήματα των αδύναμων συμπολιτών μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Τμήμα Βόλου)

Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν στα κάτωθι:
•    Παρουσίες Εθελοντών Αδελφών στο νοσοκομείο της πόλης μας.
•    Διδασκαλία μαθημάτων πρώτων βοηθειών σε σχολεία, ιδρύματα, εργοστάσια Βόλου.
•    Διδασκαλία μαθημάτων “Υγιεινής Διατροφής”, “περιποίηση ηλικιωμένων”, “περιποίηση μητέρας και βρέφους” στην αίθουσα του τμήματος.
•    Επισκέψεις σε Δημοτικά σχολεία απομακρυσμένων χωριών του Νομού μας και διδασκαλία μαθημάτων υγιεινής στους μαθητές.
•    Συμμετοχή Εθελοντών Αδελφών στον αντικαρκινικό έρανο.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ)

Η ΚΕΚΠΑ -ΔΙΕΚ αποτελεί προνοιακό φορέα του Δήμου Βόλου και μαζί με τα Διεύθυνση Πρόνοιας, τη Διεύθυνση ΚΑΠΗ και τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ συνθέτουν την εκφρασμένη πολιτική του Δήμου μας. Στόχος της ΚΕΚΠΑ -ΔΙΕΚ είναι η προώθηση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με τη στήριξη ατόμων ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων και η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, έτσι ώστε να προωθούνται μέτρα και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής και περιορίζουν τις ανισότητες στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Πιο αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ανήκει και αυτό στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, παρέχει δωρεάν προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, προϊόντα καθαριότητας, χαρτικά) σε άτομα με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Επίσης παρέχονται ρούχα και άλλα απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση χρηστικά αντικείμενα.

Σκλάβος, Δ., (2014). Οικονομική κρίση και τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία

Η έντονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2010 -2014), εκτός από τις δημοσιονομικού τύπου διαστάσεις της, επέφερε γενικότερες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς πως δεν υπάρχει πλευρά της κοινωνικής ζωής που δεν επηρεάστηκε. Όπως ήταν αναμενόμενο, μεταξύ όλων των άλλων, και η ελληνική εκπαίδευση δέχτηκε επιδράσεις ποικιλότροπα και εις βάθος από την εν λόγω κρίση σε όλες τις εκφάνσεις της (χρηματοδότηση, θεσμοί, διάρθρωση, εκπαιδευτικές πρακτικές και στάσεις, δημόσιος και ιδιωτικός της χαρακτήρας κλπ.) . Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις επιρροές της οικονομικής κρίσης σε κάποια μόνο τμήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα: Α) τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στη χρηματοδότηση της Τυπικής Εκπαίδευσης από την Πολιτεία. Β) τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στους θεσμούς που άπτονται της λειτουργίας της Τυπικής Εκπαίδευσης (νομοθετικές ρυθμίσεις που τα τελευταία τέσσερα χρόνια ψηφίστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούν στην Τυπική Εκπαίδευση άμεσα ή έμμεσα καθώς και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές).

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Pages