Αντιμετώπιση κρίσης

Δράσεις κατά των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης από το 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των μαθητών και των οικογενειών τους (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη) καθώς και για τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση της ένταξης και της αποδοχής και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 

Teacher and school support confronting social inequalities: using a digital platform (Iro Voulgari, Alexandra Androusou, Vassilis Tsafos, Sofia Avgitidou, Domna Kakana)

In this paper we discuss the design of the TOCSIN platform. The TOCSIN project aims at studying the impact of the financial crisis on Preschool and Primary education conditions  and practices in schools. Part of the project is the design of platform which may address the relevant issues and problems the educators have to cope with, and provide a support system for the education community, specifically for financial crisis and its implications on schools, students, and their families. Through a qualitative analysis of interviews, we identified the requirements of our target group, which then informed the design of the TOCSIN platform.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχέδια Μαθημάτων και εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διακρίσεις, πρόσφυγες.

AΓΓΛΟΦΩΝΟ ΥΛΙΚΟ:

6 free online courses to learn more about human rights: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/06/six-free-online-courses-to-learn-more-about-human-rights/

Pages