ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχέδια Μαθημάτων και εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διακρίσεις, πρόσφυγες.

AΓΓΛΟΦΩΝΟ ΥΛΙΚΟ:

6 free online courses to learn more about human rights: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/06/six-free-online-courses-to-learn-more-about-human-rights/

Three education activities for young people to challenge discrimination:
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/03/three-education-acti...

8 educational resources to better understand the refugee crisis: 
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resour...

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Είδος αρχείων: 
Κείμενο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών
Σχέδιο μαθήματος
Υποστηρικτικό υλικό