ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το Συμβούλιοτης Δημοτικής Κοινότητας φροντίζει για: (α) την εκπόνηση νέων έργων, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, (β) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν την περιφέρειά του, (γ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του, (δ) την ανάπτυξη της περιφέρειας της Κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, (ε) την μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Γ' Δημοτική Κοινότητα, Θεοφίλου 25, Άνω Πόλη. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2313 318268, 2313 318269, 2313 318271, 2313 318273, Fax: 2310 200532.
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Ιατρική υποστήριξη
Χορηγίες
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Υλικοτεχνικά
Τρόφιμα / Σίτιση
Ιατροφαρμακευτικά
Χρηματοδότηση
Εκπαιδευτική βοήθεια