Ψυχολόγοι

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απευθύνεται σε Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε έφηβους μέχρι και 18 ετών και τις οικογένειές τους. 
Διαγνωστική διερεύνηση - αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας. Ατομική θεραπευτική βοήθεια (ψυχοθεραπευτική, παιδαγωγική, λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική), οικογενειακή ή συνδυασμός, ομαδική θεραπεία. Συνεργασία με σχολεία και υπηρεσίες, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Α. Τμήμα Παιδοψυχιατρικό - Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία "Ιπποκράτειου" &
Β. Τομέας Υγείας Παιδιού - Α' Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου "Ιπποκράτειου"
Υπηρεσίες ψυχιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και εφήβων.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ/ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα προγράμματα που υλοποιεί το Δίκτυο Άλφα απευθύνονται σε μαθητές, νέους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, στελέχη αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων και φορέων και σε όλη την τοπική κοινότητα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής είναι στελεχωμένη με Κοινωνική Λειτουργό και παρέχει πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη του Δήμου, στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού καθώς και σε  όλους, όσους βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Πρακτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων των παιδιών σε μαθησιακό επίπεδο

Οι πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων που παρουσιάζουν κάποια παιδιά ως προς τη συμπεριφορά ή τη μείωση των επιδόσεων τους στα μαθήματα σχετίζονται με δράσεις όπως:
(1) Συνεργασία με το Κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών λόγω κακών συνθηκών στο οικογενειακό περιβάλλον,

Πρακτικές συνεργασίας και ενημέρωσης των γονέων για θέματα διευκόλυνσης της οικογένειας

Οι πρακτικές με στόχο τη συνεργασία και την ενημέρωση των  γονέων για δράσεις που υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεικό τους ρόλο αλλά και στις σχέσεις τους με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, όπως:
(1) Οργάνωση Σχολής Γονέων με πρωτοβουλία του διευθυντή (συναισθηματική υποστήριξη των γονέων και βελτίωση της ψυχολογία τους - απαλλαγή από το άγχος και τα μειονεκτικά συναισθήματα για τις όποιες δυσκολίες, παροχή κατευθύνσεων, ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς φορείς, θετική ανταπόκριση γονέων στη βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες)

Πρακτικές προσωπικής κινητοποίησης του Διευθυντή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στο σχολείο.

Ο διευθυντής κινητοποιήθηκε προκειμένου να αξιοποιήσει την παιδοψυχολόγο στο σχολείο του, μέσα από μια διαδικασία εργασιών που θα έδιναν βοηθητικά στοιχεία για τους μαθητές (παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων, ανίχνευση του ιστορικού του μαθητή, ενημέρωση και συνεργασία με τους  εκπαιδευτικούς) με στόχο την υποστήριξη των μαθητών σε ψυχολογικό επίπεδο και σε επίπεδο βελτίωσης της συμπεριφοράς του.

Σχολές Γονέων - 8ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Σε συνεργασία με 2 ψυχολόγους και 2 κοινωνικούς λειτουργούς που επισκέπτονται στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) οργανώνονται 2-3 συγκεντρώσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους γονείς μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Pages