ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υποστήριξη  της οικογένειας για τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών μέσα σ’ αυτήν.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 726918 & 2310 726919 Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 41 Τ.Κ. 56123
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Ψυχολογική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση