ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής είναι στελεχωμένη με Κοινωνική Λειτουργό και παρέχει πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη του Δήμου, στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού καθώς και σε  όλους, όσους βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Παρέχονται κατά περίπτωση:
-    Εξατομικευμένη κοινωνική εργασία και ψυχοσυναισθηματική στήριξη
-    Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
-    Πληροφόρηση σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας 
-    Ενημέρωση για Υπηρεσίες και αρμόδιους εξειδικευμένους φορείς
-    Παραπομπή, διαμεσολάβηση και συνεργασία με Κοινωνικές και άλλες Υπηρεσίες 
-    Δρομολόγηση οποιασδήποτε απαραίτητης διαδικασίας που ο ίδιος ο εξυπηρετούμενος δεν είναι σε θέση να  διεκπεραιώσει

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο: 2310 725775 και 2310 743770 Πασχαλίδου Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τσολάκη Πολύμνια, Κοινωνική Λειτουργός, Διεύθυνση: Βύρωνος – Κέννεντυ
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση