Κοινωνικό Σχολείο - 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά

Το κοινωνικό Σχολείο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν μια κοινωνική πολιτική του σχολείου μέσα σ’ αυτό (π.χ. με την οικονομική στήριξη και αλληλεγγύη στους μαθητές και στις οικογένειες τους και μια εξωτερική κοινωνική πολιτική (π.χ. με τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών πληθυσμών, στήριξη προσφύγων, παιδιών από κοινωνικές μειονότητες που εργάζονται).  Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά  αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στη σχολική καθημερινότητα  με τις παρακάτω δράσεις:
-Στήριξη των μαθητών του σχολείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ταυτόχρονα οικονομικά προβλήματα, π.χ. συγκέντρωση χρημάτων για την εγχείρηση ενός μαθητή του σχολείου.
-Στήριξη ευπαθών κοινωνικών πληθυσμών, στήριξη προσφύγων, π.χ. συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών ανάγκης. 
-Συνεργασία με φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, χορηγούς, ιδιωτικές κλινικές, την εκκλησία, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ένα δίκτυο αλληλεγγύης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σίτισης ή  υγείας  σε μαθητές /οικογένειες του σχολείου με οικονομικά προβλήματα
-Δράσεις για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε υλικές απαιτήσεις του σχολείου (δωρεάν είσοδος  σε θεάματα  και  επισκέψεις στους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές ή  κάλυψη των εξόδων αυτών από το σχολείο, διαπραγμάτευση για μείωση του κόστους εισιτηρίου σε εξωσχολικές δραστηριότητες)

Στοιχεία επικοινωνίας: 
2ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά - Τηλεφ. Επικοινωνίας: 2394022695 και 2394024625
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Είδος υποστήριξης: 
Εκπαιδευτική βοήθεια