ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΕΛΠΙΔΑ"

Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ).

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Ησιόδου 10 - Ν.Κρήνη - Τ.Κ. 55135, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα : 2310 442044 και 2310 442043, Fax: 2310 442033, E-mail: kpelpida@gmail.com
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Ψυχολογική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Εθελοντές / ΜΚΟ
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Εκπαιδευτική βοήθεια