ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γυναικεία οργάνωση – σωματείο με βασικό στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες για Στέγαση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη των γυναικών και παιδιών.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
ΧΕΝ Θεσσαλονίκης Τοπικό κέντρο ΧΕΝ Χαριλάου Μαρασλή 69, τηλ.2310/302-681 e-mail :xenxarilaou@windowslive.com
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Κοινωνικές υπηρεσίες
Ψυχολογική υποστήριξη
Ιατρική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Εθελοντές / ΜΚΟ
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Υλικοτεχνικά
Εκπαιδευτική βοήθεια