Νομοθετικά ζητήματα υποστηρικτικών δομών στο σχολείο

Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο – αρχείο, αλλά τίθενται τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν (α) τη θεσμοθέτηση θέσεων / δομών  εξειδικευμένου προσωπικού στο σχολείο (π.χ. ψυχολόγοι για υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων στη σχολική πραγματικότητα π.χ. αντιμετώπιση - διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς γονέων προς άλλα παιδιά)  και (β)  τη θεσμοθέτηση δομών για ψυχολογική υποστήριξη γονέων (Σχολές γονέων)     

  • Τι προβλέπεται για την στο σχολείο;
  • Τι προβλέπεται για την στη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς;  
  • Ποιοι εξειδικευμένοι φορείς / επιστήμονες μπορούν ναπροσφέρουν για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών;Προβλέπονται σε έκαστο σχολικό έτος;
  • Η για το σχολείο; Ποιοι κρατικοί φορείς – υπηρεσίεςαναλαμβάνουν αυτή τη δράση;